Det förödande luktsinnet

Våra sinnen bestämmer hur vi upplever världen runt omkring oss. Somliga skulle till och med påstå att våra sinnen är världen. Om man tänker på en hotellvistelse och funderar över vilka sinnen som är viktigast är svaret inte helt uppenbart. Det visuella intrycket är ofta det första och mest omedelbara: hur stort rummet är, hur det är möblerat, hur rent och prydligt det ser ut – allt detta är inte sällan vad vi först fattar vårt beslut utifrån. Men inget har väl potential att fullständigt ödelägga detta goda intryck mer än vårt luktsinne. En tillräckligt stark och ofräsch lukt kan fullständigt kullkasta vår positiva sinnesstämning innan vi knappt kommit över tröskeln. Och detta är särskilt sant om hotellrummen är trånga, med badrum och sovytor tätt inpå varandra. Att hotellet är utrustat med ett modern, effektiv och tillförlitlig ventilationssystem kan med andra ord vara helt avgörande. För den hågade hotellägaren med behov av ventilation i Jönköping kan företag som AB I3acho Service vara till stor hjälp.

Dålig luftkvalitet ett stort problemVentilation på hotellet är dålig

Vi utgår gärna ifrån att ventilation och luftväxling ska fungera och det är först när så inte är fallet som vi inser hur viktiga dessa saker är. Dessvärre kan problem lätt uppstå. Många svenska hem har dessvärre en luftkvalitet som inte når upp till Boverkets krav för god inomhusluft. Detta är ett problem som på längre sikt kan vara rent hälsovådligt, inte minst genom att främja allergier och uppkomst av mögel. Lyckligtvis kan detta åtgärdas på ett sätt som inte bara förbättrar luftkvaliteten i byggnaden utan också reducerar buller och den dagliga kostnaden genom lägre energiåtgång.

Lag och rätt

Vikten av god ventilation märks också på att det sedan 1991 är lag på att fastighetsägare ska vara ansvariga för att kontrollera sina ventilationssystem. Företag som I3acho i Jönköping erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster, inklusive denna typ av kontroller. Bland annat:

  • Injustering
  • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Omläggning av ventilationssystem
  • Spiskåpor.

Genom att anlita ett specialiserat företag kan hotellägare med andra ord se till att uppfylla de krav som ställs av lagen och samtidigt förbättra miljön för gäster och anställda. Om man dessutom väljer ett företag med uttalat miljöfokus som till punkt och pricka följer miljöskyddslagstiftningen, gör man dessutom en god gärning för miljön. Det är alltså mer än bara luktsinnet som talar för att lägga större vikt vid ventilation.